АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

понедељак, 21. април 2014.

Училишен натпревар по физика ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар - СкопјеООУ Димитар Миладинов Општина Центар - Скопје

Училишен натпревар по физика за 8/8

2013/2014

Задачи:

1.    Колку ќе платиш за потрошената електрична енергија месечно ако секој ден вклучуваш 3 светилки од пo 60W по 4 часа, шпорет со моќност 2kW – 2 часа и радио со моќност 40W – 3 часа. Ако цена на еден  kWh енергија изнесува 20 денари?


2.   Определи го вкупниот отпор на отпорниците ако тие се врзани во електричен струен круг во точките А и Б.   Колку изнесува јачината на електричната струјата во неразгранетиот дел помеѓу точките А и Б,ако напонот изнесува 220 V.


R1 = 5Ω

R2 = 3Ω

R3 = 24Ω

R4 = 10Ω

R5 = 4Ω

 

3.           Базен долг 25 m, широк 4250 mm, кога е целосно полн собира 318750000 cm3 вода. Колку е длабок базенот? Колку изнесува масата на водата во базенот? Комисија:

1. Аида Петровска   -------------------

2. Катица Митовска Христовска  -----------------

3. Бети Стојоска Стојановска -------------------Директор Маја Ангелова  -------------------


ООУ Димитар Миладинов Општина Центар - Скопје

Училишен натпревар по физика за 8/9

10 април 2014

Комисија:

4. Аида Петровска ------------------

5. Катица Митовска Христовска ------------------

6. Бети Стојоска Стојановска ---------------------

Директор Маја Ангелова ------------------------
 

Задачи:

1.     На подлогата стои стаклена чаша. Колкава е масата на чашата ако допирната површина и е 27 cm2  а притисокот што го врши на подлогата е 908 паскали.


2.     Коцка со раб од 1 dm се движи на лента со брзина од 4 m/s. Колкава и е кинетичката енергија ако густината на железото е 7800 kg/m3 ?


3.     Определи ја полезната моќност на хидроцентрала ако при висинската разлика од 15 метри низ нејзините турбини во секоја минута протекува 6000 m3 вода. Коефициентот на полезното дејство на централата е 90 %.


4.     Најди ја брзината на автомобилот пред да кочи, ако застане по 10 секунди од почеток на кочењето, а забрзубањето (односно успорувањето) му е 2,5 m/s2 . Пресметај го и патот којшто автомобилот го поминал до застанувањето.

1 коментар:

 1. THE PRIESTHOOD


  Are all Christians priests? Is it possible for all believers in Christ to approach God the father with only Jesus Christ as a mediator? Yes. Jesus is our high priest. There is the priesthood of all believers. There is Jesus the high priest. There is no mention of the office of priest in the New Testament church, that is a man-made tradition. There is no office of "priest" that is the authority in the local church or the mediator between man and God.

  PRIESTHOOD OF ALL BELIEVERS

  1 Peter 2:5-9 you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ..........9 But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

  All Christians are part of the priesthood.

  Revelation 1:5-6 and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To Him who loves us and released us from our sins by His blood---6 and He has made us to be a kingdom, priests to His God and Father--- to Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.

  All who have been washed by the blood of Jesus have been made priests to God the Father by Jesus. THERE IS NOT AN OFFICE OF PRIEST; all Christians are priests.

  THE HIGH PRIEST

  Hebrews 4:14-15 Therefore, since we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. 15 For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but One who has been tempted in all things as we are, yet without sin.

  Jesus is our one and only high priest. He is the only priest we need.

  JESUS IS OUR MEDIATOR

  1 Timothy 2:5 For there is one God and one mediator also between God and men, the man Jesus Christ.

  Jesus is the only mediator between God and men. The Virgin Mary is not a mediator. There are not man-made priests that are mediators between God and men.

  ALL CHRISTIANS ARE PRIESTS!


  YOU ARE INVITED TO FOLLOW MY BLOG. http://steve-finnell.blogspot.com

  ОдговориИзбриши