АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

петак, 15. јун 2018.

Изложбен центар за електрична енергија - МАТКАНа вистинско место, во старата Хидроцентрала Матка, Изложбениот центар  „Матка“  ја раскажува историјата на електричната енергија во Македонија и електрификацијата. 
Преку мултимедијален пристап, експонатите во Изложбениот центар „Матка“ се одлична можност за едукација и интеракција.
Покрај старите експонати со историска содржина, во Изложбениот центар „Матка“ поставени се и експонати за различните видови на производство на електрична енергија, приказ на ресурси, а интерактивните плазма панели и плазма топката, како и Ван де Графт Генераторот овозможуваат  контакт со електицитетот.